تابلوســازی و خــدمات
ابــزار و سازه های نــمایشگاهی
طــراحی،چاپ و ساخت تیزر و فیلم تبلیغاتی



برخـی از مشتریانــ گروه تبلیغاتی طاها رسانهـ امــروز

مشتریان تابلوسازی طاها،تابلو فروشگاه های هایر می،تابلو فروشگاه های یاس و رفاه