کاتالوگ و بروشور

کاتالوگ و بروشور نوعی تبلیغات چاپی است که هدف آن ترویج اطلاعات یا تبلیغ یک محصول یا خدمات است .طراحی یک بروشور مستلزم شناخت اصول اساسی تبلیغات، نوشتن متن آگهی و تولید است. بروشور همچون دیگر انواع مواد تبلیغاتی، به یک مفهوم و محتوا نیاز دارد که به یکدیگرقابل پیوند باشد. این ابزار تبلیغاتی بر اساس نوع طرح می تواند ساده تک رنگ و  سه لتی ساده باشد که بر روی یک کاعذ سفید چاپ می گردد و یا متشکل از طرح های چهار رنگ یا پنج رنگ پیشرفته  که بر روی کاغذهای گلاسه یا گران قیمت قابل چاپ خواهد بود