ایمیل جهت ارسال فایل و استعلام

پست الکترونیکی: taha_ad@yahoo.com
پست الکترونیکی: info@taha-a.ir

اینستاگرام : tahaie.mohsen
تلگرام : tablosazi_taha_hamkar@

 

 alt=
 alt=  alt=

تلفن های تماس

دفتر: ‎ 021-77-62-44-45 الی 49
دفتر: ‎021-77-61-27-94
دفتر: ‎ 021-77-61-39-06
دفتر: ‎ 021-77-61-85-13
دفتر: ‎ 021-77-68-65-23
دفتر: ‎ 021-95-11-92-96

کارگاه: ‎ 021-95-11-92-14
0910-92-92-579
0939-26-44-472

موبایل مدیرکل و مسئول فروش دستگاه ها و تابلوها آقای محسن طاهائی: 1126383-0912
موبایل مدیر فروش آقای حسام الدین طاهائی: 3277225-0912
موبایل مسئول تیزر تبلیغاتی آقای عباس طاهائی: 5355438-0912