مراحل سفارش تابلو سردرب و حروف برجسته
 

1) انتخاب نوع سفارش طبق نمونه های مندرج در سایت

2) ارسال طرح در فرمت cdr و ابعاد واقعی بوسیله سی دی و یا ارسال ایمیل با قید نام و شماره تماس(در صورت موجود نبودن فایل نیاز به طراحی می باشد که در این صورت هزینه آن مجزا محاسبه می گردد)

3) ارسال عکس از محل نصب تابلو

4) برآورد هزینه و ارسال پیش فاکتور

5) پرداخت 50% پیش فاکتور در صورت تایید جهت اقدام به شروع کار

6) تسویه حساب و تحویل تابلو در محل شرکت (به جز تابلوهای دارای نصب) در غیر این صورت کلیه هزینه های ارسال بر عهده خریدار می باشد
 

مراحل سفارش تابلو های راهنما
 

1) انتخاب نوع سفارش طبق نمونه های مندرج در سایت

2) اعلام ابعاد و تعداد تابلوها

3) ارسال فایل متون و لگوی تابلوها در فرمت cdr و ابعاد واقعی بوسیله سی دی و یا ارسال ایمیل با قید نام و شماره تماس(در صورت موجود نبودن فایل نیاز به طراحی می باشد که در این صورت هزینه آن مجزا محاسبه می گردد)

4) برآورد هزینه و ارسال پیش فاکتور

5) پرداخت 50% پیش فاکتور در صورت تایید جهت اقدام به شروع کار

6)  تسویه حساب و تحویل تابلو در محل شرکت در غیر این صورت کلیه هزینه های ارسال بر عهده خریدار می باشد
 

توضیحات: هیچ گونه محدودیتی در طراحی و ساخت تابلوهای راهنما طبق سلیقه مشتریان وجود ندارد و در صورت نیاز به مشاوره با کارشناسان طاها رسانه در این رابطه ارسال پلان فضای مورد نظر و عکس از دکوراسیون محل الزامی است


مراحل سفارش ابزار و سازه های نمایشگاهی
 

1) انتخاب نوع سفارش طبق نمونه های مندرج در سایت

2) ارسال طرح جهت چاپ سازه های نمایشگاهی با کیفیت حداقل dpi 72 و حد اکثر  dpi 300 در ابعاد واقعی (در صورت موجود نبودن فایل نیاز به طراحی می باشد که در این صورت هزینه آن مجزا محاسبه می گردد)

3)برآورد هزینه و ارسال پیش فاکتور

4) پرداخت 50% پیش فاکتور در صورت تایید

5)تسویه حساب و تحویل سازه ها در محل شرکت در غیر این صورت کلیه هزینه های ارسال بر عهده خریدار می باشد